Zaloguj się
Badanie satysfakcji Klientów
W obecnych czasach szczególnie ważną z punktu widzenia rozwoju firmy jest komunikacja z Klientami. Ocena pracy, opinie o produktach i usługach, poziom satysfakcji ze współpracy to jedne z wielu informacji jakie pomagają nam w ciągłym udoskonalaniu oferty firmy, a w konsekwencji budowaniu jej lepszej konkurencyjności. Badanie Satysfakcji Klientów dostarcza informacji na temat oferowanych usług lub produktów, a także pozwala na weryfikacje obowiązującyh w organizacji standardów obsługi Klientów.
Każda zaprojektoana na platformie ankieta jest wypełniana przez respondenta on-line, umożliwiając generowanie raportów i zestawień w systemie CRsys.pl. System pozwala także na rejestrację ankiet realizowanych w trybie:
on-line jednorazowe
telefoniczne
ankietowe
on-line cykliczne
Szybka i wygodna realizacja
W celu optymalizacji badania zaprojektowalismy specjalne narzędzie, które pozwala na przyspieszenie procesu komunikacji z klientami. Zdefiniowani odbiorcy otrzymują zaprojektowaną ankietę on-line, którą wypełniają na platformie. Dzięki temu automatycznie widzimy wszystkie wpisane informacje, które przy wybraniu pytań ilościowych agregowane są w formie różnych grafów i zestawień.

Najważniejsze funkcje

Wybór Klientów, którzy będa uczestniczyli w badaniu
Zaprojektowanie ankiety dla różnych grup Klientów
Tworzenie raportu ilościowego z wypełnionych ankiet w zakresie wskaźników liczbowych
Tworzenie zestawienia jakościowego z wypełnionych ankiet
Generowanie statystyk z ilości wypełnionych ankiet
Porównywanie wyników badań w dłuższej perspektywie czasowej
Możliwość generowania automatycznych powiadomień dla uczestników badania
Monitorowanie przebiegu badania
CRSys.pl

W celu ułatwienia korzystania z systemu CRsys.pl istnieje możliwość połączenia go z innymi aplikacjami funkcjonującymi w firmie. Dzięki temu wszystkie procesy dotyczące badania satysfakcji Klientów mogą być realizowane automatycznie, bez konieczności dodatkowej pracy po stronie użytkowników.

Szybki kontakt

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
Adres e-mail:
Telefon:
Siedziba
ul. Dzieci Warszawy 11C/4, 02-495 Warszawa
tel. +48 22 401 28 08
Oddział Gdynia
Ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. +48 58 782 34 00
Oddział Kraków
ul. Chełmońskiego 70B/6, 31-340 Kraków
tel. +48 12 267 05 03
Copyright © 2020 by HRtec sp. z o.o.